Hogescholen leiden hun talenten op tot excellente professional

1 mei 2014

De publicatie ‘Hogescholen leiden hun talenten op tot excellente professional’ is een uitkomst van een gezamenlijk proces tussen een aantal Sirius hogescholen over het gedeelde profiel van een excellente hbo professional. Het doel van de publicatie is om de meerwaarde en de diversiteit van de excellentieprogramma’s binnen de hogescholen beter zichtbaar te maken, zodat honoursstudenten deze meerwaarde in hun stap naar het werkveld nog beter kunnen communiceren. De ontwikkelingen van de profielen van de instellingen is een continu proces. Deze publicatie is dan ook een living document, en bedoelt om voor nu meer inzicht te geven in de aanpak van de verschillende hogescholen.

Begin 2012 zijn de hogescholen die in het Sirius project deelnemen, uitgenodigd om mee te denken over wat in aanvang werd genoemd het profiel van “Leading Professional”. Aanleiding was dat meerdere hogescholen een profiel voor excellente professional hanteren, in het ene geval gedetailleerder uitgewerkt dan in het andere, waarbij ook elementen van leiderschap een rol spelen, maar daarover niet met elkaar in gesprek zijn. Een meer gezamenlijke opvatting over het profiel van een excellente professional is om meerdere redenen van belang:

  • het biedt meer duidelijkheid en meer civiel effect voor het werkveld en arbeidsmarkt;
  • het is een logische hoogste categorie in de beroepskolom. Door deze te benoemen en met een sterke competentieprofiel te positioneren, zal de interesse van bedrijven en instellingen toenemen voor het rekruteren van hbo-ers voor leidinggevende posities, naast academici; en
  • er is een toenemende interesse in het beleid hoger onderwijs voor differentiatie en profilering. Door zich te profileren als een instituut dat excellente professionals opleidt en daarbij intensief op te trekken met het beroepsveld, positioneren hogescholen zich veel sterker als onderscheidend alternatief met eigen meerwaarde naast een universiteit. Het voorhanden zijn van een breed gedragen profiel Excellente Professional zou die positie versterken.
PDF-pictogram Download (248.45 KB)