Handreiking - rol van de student

21 december 2018

Studenten kunnen over het algemeen heel goed verwoorden wat leren in de praktijk voor hen betekent. Ze vertellen je dan meestal dat ze het prettig vinden dat ze iets kunnen doen in plaats van in een schoolbank zitten. Ze voelen dat het om het ‘echie’ gaat en ze zeggen dat ze meer kunnen met de theorie.

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ebco) heeft onderzoek gedaan naar de tevredenheid van studenten in een hybride leeromgeving, waar kenmerken van leren op school en leren op de werkplek worden gecombineerd (van den Berg e.a., 2016). Dit onderzoek toont aan dat de tevredenheid van studenten over hun leeromgeving wordt bepaald door de combinatie leren werken/werkend leren, door persoonlijke aandacht en gelijkwaardigheid in de begeleiding, door de authenticiteit van de (fysieke) leeromgeving en door de afwisseling van manieren van leren.

En dat is waar het over gaat bij leren in de praktijk: de beroepspraktijk is een rijke bron voor het leerproces van studenten:

In dit boekje gaan we in op verschillende invalshoeken van leren door studenten.

PDF-pictogram Download (1.39 MB)