Handreiking - rol van de organisatie

21 december 2018

Het beroepsonderwijs is geworteld in twee heel verschillende werelden, die van het publieke onderwijssysteem en die van de georganiseerde arbeid ingebed in onze maatschappij. In het SER-rapport, en ook in het adviesrapport van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, wordt benadrukt dat het voor studenten belangrijk is dat leren in een levensechte context plaatsvindt, waarbij de student onder begeleiding samen met andere aankomende professionals verantwoordelijkheden krijgt en betrokken wordt bij innovaties die nodig zijn in de maatschappij. Initieel en leven lang leren komen in elkaars verlengde te liggen. Leren voor een beroep zal meer worden verbonden aan de leernetwerkstructuren in de praktijk en met de human resources management (hrm)-processen binnen bedrijven en instellingen. Leren in de praktijk maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van deze veranderingen. En daarmee verandert de rol van het werkveld én van de onderwijsinstelling.

In dit boekje benaderen we de verandering voor het werkveld – en het onderwijs- vanuit het perspectief van ‘boundary crossing’: niet de verschillen tussen praktijken zijn het uitgangspunt, maar de kansen die zich juist op de grens tussen die twee bevinden.

PDF-pictogram Download (2.66 MB)