Handreiking - rol van de opleider

21 december 2018

Als opleider in het beroepsonderwijs heb je de verantwoordelijkheid om studenten op te leiden tot beroepsprofessionals. In het onderwijs spreken we van docenten, in de beroepscontext spreken we meestal van praktijkopleiders, werkbegeleiders of stagebegeleiders. De student heeft deze twee contexten ook nodig, omdat in beide werelden complementaire leerprocessen plaatsvinden en beiden ingebed zijn in de maatschappij waarin de student opgroeit, zich ontwikkelt.

Om de student goed te kunnen begeleiden bij leren in de praktijk, is het voor de opleiders van belang dat zij over de grens van hun eigen situatie kunnen kijken: dat zij beroepsprocessen kunnen vertalen naar schoolse leersituaties en vice versa.

PDF-pictogram Download (947.33 KB)