Handreiking - rol projectleider

21 december 2018

Professionals in het beroepsonderwijs én in de gezondheidszorg staan voor de uitdaging bijdragen te leveren aan kwalitatief hoogwaardige diensten -onderwijs en zorg- in een steeds complexer wordende omgeving. In veel situaties is daarvoor een integrale aanpak tussen werkveld en onderwijs vereist. Leren, werken en innoveren worden hier dichtbij elkaar gebracht. Betrokkenen zijn professionals op alle lagen van de organisaties: bestuurders, managers, studenten, onderzoekers, bewoners, deelnemers, etc.

Vaak is hier een projectleider bij betrokken: deze rol ligt over het algemeen bij iemand die regie geeft en ondersteuning biedt aan het werken in de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk. De rol van projectleider kent daarmee niet meer de ‘klassieke’ invulling waarbij beheer van het project centraal staat, maar ontwikkelt zich meer naar een invulling die ruimte geeft aan innovatieprocessen. We zien rollen verschijnen als verkenner, verbinder, netwerker, regisseur, teamleider, richtinggever, etc. Misschien moeten we de functie van ‘projectleider’ wel gaan vervangen door ‘procesbegeleider’ om daarmee een betere dekking te geven aan deze verandering.

In dit boekje werken we drie rollen uit die ons inziens passen bij leren in de praktijk. 

PDF-pictogram Download (1.37 MB)