Film Pilot Circulaire Carrières in Zuidoost Nederland

In april 2016 heeft een denktank in het rapport “Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt” een oplossingsrichting gepresenteerd voor voldoende en kwalitatief goede leraren in het technisch beroepsonderwijs. Een groot aantal regionale partners in Zuidoost-Nederland is gestart om deze denkrichting in een pilot in de praktijk te gaan vormgeven, met steun van het ministerie van OCW. Bekijk hier de opgedane ideeën, opbrengsten en lessen uit de pilot.

Lees ook de publicatie Circulaire Carrières in Zuidoost-Nederland.