Facts en Figures 2015 Bètatechniek

18 juni 2015

In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu twee jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt, welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact en het Platform Bètatechniek, geeft u hierin inzicht.

PDF-pictogram Download (7.88 MB)