Evaluatierapportage TechNet 2012

20 februari 2013

TechNet bevordert sinds 2008 de regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en technische bedrijven. In meer dan honderdtwintig TechNetkringen werken scholen en bedrijven samen aan aantrekkelijker techniekonderwijs en betere loopbaanoriëntatie voor jongeren. Om de resultaten van het TechNet project te meten, borgen en verbeteren, heeft in 2012 een evaluatie plaatsgevonden. De evaluatie werd uitgevoerd door een commissie bestaande uit experts uit bedrijfsleven en onderwijs, gefaciliteerd door vertegenwoordigers van het Platform en TechniekTalent.nu. Naast de aanwezigheid van successen binnen individuele kringen en veel potentie binnen TechNet wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van het TechNet project op veel fronten voor verbetering vatbaar is.

PDF-pictogram Download (705.7 KB)