Eindevaluatie Codestarter

11 februari 2019

Tijdens de slotbijeenkomst op 11 februari in Den Haag werden genodigden geïnspireerd en uitgedaagd om het belang van computational thinking in te zien en dit breder zichtbaar en mogelijk te maken voor een toekomstbestendige maatschappij. In werksessies gingen beleidsmakers, stakeholders, Tweede Kamerleden, ICT- en onderwijsdeskundigen met elkaar in gesprek over een betere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs, gelijke kansen voor kinderen en het duurzaam maken van bestaande initiatieven.

Aanbevelingen

Marjolein van Breemen, adjunct directeur NEMO Science Museum: “Codestarter heeft zich met name gericht op computational thinking-activiteiten in naschools verband. Talenten zouden we niet incidenteel moeten stimuleren maar structureel en op meerdere gebieden, door binnen- en buitenschoolse leeromgevingen te verbinden.”

Beatrice Boots, Directeur-bestuurder PBT: “Probleemoplossend denken, computational skills en programmeren worden steeds belangrijker; in de toekomst kan niemand meer zonder deze vaardigheden. En zoals voor alle vaardigheden geldt: jong geleerd, is oud gedaan. PBT heeft naschools programmeren gekoppeld aan de regionale ontwikkelingen en aanpak van Techniekpact zodat zoveel mogelijk kinderen van basisscholen in alle regio’s van Nederland met programmeren in aanraking komen. In veel regionale netwerken waar techniek wordt gestimuleerd maakt programmeren nu deel uit van het naschoolse aanbod.”

James van Thiel, Google: “Computationeel denken is een vaardigheid. Het is een denkproces waarmee kinderen vertrouwen krijgen in het oplossen van complexe problemen. Ze leren hiermee niet alleen hoe apparaten en apps werken maar helpt hen ook bij andere disciplines. Met deze vaardigheid worden ze voorbereid op de toekomst van morgen.”

PDF-pictogram Download (1.1 MB)