Deltaplan Bèta Techniek

16 december 2009

Het Platform heeft samen met alle betrokken partijen in Nederland gezorgd voor een omslag: meer jongeren kiezen weer voor bèta/techniek in hun vakkenpakket en voor een bètatechnische studierichting.
Er is veel tot stand gebracht: er zijn bètatechniekprogramma’s van basisschool tot arbeidsmarkt ontwikkeld, opgestart, uitgebouwd en verdiept. Er zijn onder meer uitgebreide scholennetwerken opgebouwd, er is onderzoek gedaan naar keuzemotieven van jongeren (BètaMentality) en naar de talenten van jonge kinderen (TalentenKracht). Duizenden docenten zijn geschoold, er wordt lesmateriaal ontwikkeld en er zijn digitale kennisbanken ontwikkeld. Bedrijven zijn aangehaakt, in regio’s zijn actieplannen ontwikkeld en technocentra, Science Centra, branches en bedrijfstakken leveren hun bijdragen. En het resultaat mag er zijn. De populariteit van de bètatechnische vakkenpakketten en studierichtingen is de afgelopen jaren toegenomen. In alle sectoren is een omslag waar te nemen. Soms nog voorzichtig positief maar in een aantal sectoren (voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs) ook met forse aantallen.

PDF-pictogram Download (267.98 KB)