Deltabooster - W&T manifest voor het primair onderwijs

3 juli 2015

Dit manifest is bedoeld als een handreiking, een praktisch handvat. Met name de bruikbaarheid en toepasbaarheid zijn belangrijk zodat klip en klaar blijft dat de leerkracht zijn/haar werk met de kinderen kan blijven doen. Onze route begint bij de kinderen. Dit is ingegeven door onze visie en door het succes van het BètaMentality model dat is gebaseerd op doelgroepdenken. De belangrijkste gedachte hierbij is dat inzicht in de beweegredenen en houding van jongeren ten opzichte van bèta leiden tot een preciezere en daarmee succesvollere aanpak om hen te laten kiezen voor bèta in het voortgezet onderwijs. Het resultaat is een verdeling in vier bèta’s waarmee jongeren zich kunnen vereenzelvigen. De aanpak om inzicht te krijgen in de beweegredenen en houding van – in ons geval – kinderen hebben wij ook gekozen voor dit manifest. Met W&T als uitgangspunt hebben wij waargenomen wat de invulling hiervan doet met kinderen in het primair onderwijs. De vereenzelviging is echter niet mogelijk omdat kinderen deze ontwikkeling nog niet hebben doorgemaakt. Wel weten we dat kinderen eigen werelden creëren en naarmate zij zich ontwikkelen, deze steeds dichter naar de realiteit, naar onze wereld toe groeit. 

PDF-pictogram Download (11.25 MB)