Circulaire Carrières in Zuidoost-Nederland: regionale aanpak en aanbevelingen

29 januari 2018

Vanaf de zomer van 2016 heeft de regio Zuidoost-Nederland in een pilot voor (v)mbo docenten de oplossingsrichting uit het rapport ‘Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt’  in de praktijk getest. De oplossingsrichting blijkt ook in de praktijk potentie te hebben, zowel als een oplossing voor het tegengaan van lerarentekorten als ook voor de up-to-date houden van de kwaliteit van ons beroepsonderwijs. Uit de pilot zijn vier bouwstenen gekristalliseerd waar verder op voortgebouwd kan en zal worden:

  1. Stimuleer en faciliteer de ontwikkeling van hybride routes naar het leraarschap.
  2. Maak regels rond bekwaamheids- en bevoegdheidseisen flexibeler voor het vmbo (beroepsgerichte vakken) en mbo en geef ruimte voor meer differentiatie in rollen; zonder in te leveren op kwaliteit van het onderwijs.
  3. Stimuleer de regio gezamenlijk te komen tot een regionale meerjarige aanpak tussen vmbo, mbo, lerarenopleidingen en bedrijven, zowel voor het lerarentekort als voor professionalisering.
  4. Bundel subsidieregelingen voor het opleiden en professionaliseren van (aankomende) docenten in één regeling als impuls voor regionale aanpakken.
PDF-pictogram Download (11.13 MB)