Circulaire Carrières in Zuidoost-Nederland

29 januari 2018

In april 2016 heeft een denktank in het rapport “Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt” een oplossingsrichting gepresenteerd voor voldoende en kwalitatief goede leraren in het technisch beroepsonderwijs. Een groot aantal regionale partners in Zuidoost-Nederland is gestart om deze denkrichting in een pilot in de praktijk te gaan vormgeven, met steun van het ministerie van OCW. De opgedane ideeën, opbrengsten en lessen uit de pilot zijn in deze publicatie opgetekend.

Het lerarentekort is een probleem van ons allemaal. Of we nu nieuwe mensen willen aantrekken voor de zorg, de politie of de technische sector: om al die professionals op te leiden hebben we leraren nodig. Zowel de lerarenopleidingen als de onderwijswerkgevers slagen er nog onvoldoende in nieuw potentieel aan te boren, terwijl dat hard nodig is om de verwachte uitstroom vanwege pensionering de komende jaren het hoofd te bieden. Als we het lerarentekort werkelijk tegen willen gaan, zullen we nieuwe wijn in nieuwe zakken moeten doen. De wereld is immers veranderd: de potentiële leraren van de 21e eeuw zijn andere mensen dan de potentiële leraren van het vorige millennium. De baan voor het leven verdwijnt en is ook niet langer het hoogste streven. De behoefte van het individu wordt steeds meer leidend voor de inrichting van de maatschappij en de arbeidsmarkt. Kunnen we goed inspelen op deze nieuwe beroepsbevolking, arbeidsmarkt en maatschappij? Hoe motiveren we werkenden om op een zeker moment tijdens hun loopbaan óók voor het onderwijs te kiezen?

PDF-pictogram Download (13.79 MB)