Bèta Mentality 2011-2016

1 november 2010

De keuze voor bèta en techniek wordt door steeds meer jongeren gemaakt, zowel in het voortgezet als in het hoger onderwijs. De achterstandspositie van Nederland in Europa is daarmee de afgelopen jaren deels ingelopen. En dat is een goede ontwikkeling, want technische krachten en hoogopgeleide bèta’s leveren een bijdrage aan duurzame oplossingen voor energie en klimaat, gezondheid en welzijn, vergrijzing en de toenemende vraag naar mobiliteit. Onze kennisgedreven samenleving vraagt om meer. Door de economische crisis is de krapte op de arbeidsmarkt uitgesteld, maar in een aantal technische sectoren neemt de vergrijzing toe, waardoor er voor de komende jaren tekorten worden verwacht. Vanuit economisch en maatschappelijk belang blijft het daarom belangrijk om jongeren te inspireren voor bètatechniek. En om jongeren te inspireren is het van belang om te weten wat hen drijft en motiveert. 
Wat zijn hun waarden ten opzichte van bètatechniek?

PDF-pictogram Download (1.91 MB)