Animatie Onderwijsdrijfveren onderzoek

Het Onderwijsdrijfverenmodel is een segmentatiemodel waarin in één oogopslag te zien is hoe de Nederlandse bevolking staat tegenover werken in het onderwijs. Hoe kijken Nederlanders aan tegen het leraarschap? Wat zijn hun redenen om al dan niet les te willen geven?
 
De afwegingen van de (potentieel) geïnteresseerden in het leraarschap zijn divers. Een uniforme aanpak om de hele groep te bereiken en te bewegen richting het onderwijs is er dan ook niet. Daarom is er op basis van de onderzoeksresultaten een segmentatiemodel ontwikkeld. Dit model onderscheidt verschillende groepen op basis van hun houding ten aanzien van werken in het algemeen en werken in het onderwijs in het bijzonder.