Alleen het resultaat telt!

1 december 2009

Innovatie leeft in ons land! Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Lissabon doelstellingen, heeft in 2002 het Innovatie Platform opgericht en grootschalige innovatie programma’s geïnitieerd voor de zogenaamde sleutelgebieden en op het terrein van maatschappelijke vraagstukken als zorg en veiligheid. Kortom: Nederland heeft een brede innovatieagenda en langs vele wegen komen initiatieven op die innovatie moeten bevorderen op basis waarvan we bij de top van de meest concurrerende economieën van de wereld gaan behoren.

PDF-pictogram Download (80.19 KB)