Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs

20 mei 2013

Basisscholen besteden relatief weinig aandacht aan wetenschap en technologie, uitzonderingen daargelaten. Die constatering was voor de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek aanleiding om eind 2012 een speciale commissie in het leven te roepen, met als opdracht aanbevelingen op te stellen over hoe de aandacht voor wetenschap en technologie op de basisschool structureel kan worden vergroot. De commissie werd breed samengesteld, met mensen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap.

De afgelopen maanden is de commissie vier keer bijeen geweest om intensief van gedachten te wisselen over de aanpak die nodig is om wetenschap en technologie die ruimere plek in het curriculum toe te kennen, die volgens haar is vereist. Daarnaast is het thema besproken met tal van betrokkenen uit het onderwijs (met name basisscholen en pabo’s), het bedrijfsleven, onderzoekers, de Inspectie van het Onderwijs en het Cito.

De uitkomst van alle gesprekken is vervat in het onderhavige rapport. Dit is allereerst een advies aan de beide opdrachtgevers, de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek. In het rapport worden echter ook andere betrokken partijen, zoals de onderwijsketen, de overheid, het bedrijfsleven, ouders en maatschappelijke organisaties aangesproken. De commissie verzoekt de opdrachtgevers dan ook nadrukkelijk de aanbevelingen onder de aandacht te brengen van de relevante partijen. De commissie denkt met name aan de ondertekenaars van het Techniekpact.

PDF-pictogram Download (991.72 KB)