Kennisbank

  • Het Zorgpact organiseerde tussen juni en december 2018 een serie van vier werkbijeenkomsten over ‘Leren in de praktijk’, met als doel docenten, praktijkbegeleiders, projectleiders en organisaties handvatten aan te reiken. De opbrengsten hiervan vormen samen deze handreiking. Dit boekje behandelt de rol van de student.

  • Het Zorgpact organiseerde tussen juni en december 2018 een serie van vier werkbijeenkomsten over ‘Leren in de praktijk’, met als doel docenten, praktijkbegeleiders, projectleiders en organisaties handvatten aan te reiken. De opbrengsten hiervan vormen samen deze handreiking. Dit boekje behandelt de rol van de projectleider.

  • Het Zorgpact organiseerde tussen juni en december 2018 een serie van vier werkbijeenkomsten over ‘Leren in de praktijk’, met als doel docenten, praktijkbegeleiders, projectleiders en organisaties handvatten aan te reiken. De opbrengsten hiervan vormen samen deze handreiking. Dit boekje behandelt de rol van de organisatie.

  • Het Zorgpact organiseerde tussen juni en december 2018 een serie van vier werkbijeenkomsten over ‘Leren in de praktijk’, met als doel docenten, praktijkbegeleiders, projectleiders en organisaties handvatten aan te reiken. De opbrengsten hiervan vormen samen deze handreiking. Dit boekje behandelt de rol van de opleider.

  • Op de laatste Landelijke Werkdag van het Zorgpact op 3 december is de publicatie 'Zorgpact: een blik op vier jaar beweging' uitgedeeld. Deze publicatie geeft in vogelvlucht een indruk van de doelen, resultaten, inzichten, effecten en toekomst van alle activiteiten van het Zorgpact sinds 2015.

  • In de publicatie schijnen een aantal hoofdrolspelers, die betrokken zijn bij het Techniekpact en het Zorgpact, hun licht op de resultaten van de pacten tot nu toe, de leermomenten onderweg en de doelen voor de toekomst.

  • Jaarverslag 2017 van PBT (Stichting Platform Bèta en Techniek).

  • In het magazine klasse vind je verhalen over de loopbanen en ambities van alumni van EDK en OTS. Ook lees je over de doelen en resultaten van de programma's en de meningen en feiten vanuit verschillende betrokken partijen (ministerie van OCW, PBT, lerarenopleiders, bedrijven en alumni). Een mooie combinatie tussen need to know en nice to know.

  • TalentenKracht is een onderzoeksprogramma (2006-2016) van zeven universiteiten naar de talenten van kinderen (3-14 jaar). In deze special van Didactief enkele opbrengsten en praktische tips om met W&T in de klas aan de slag te gaan. 

  • Voor docenten zijn de publiek-private samenwerkingsverbanden (pps-en) binnen Katapult een goede manier om in vrijheid te experimenteren met nieuw onderwijs. Meer dan 4000 docenten doen al mee. Deze publicatie laat zien wat zij doen en waar zij tegenaan lopen. Hoe geven zij het toekomstige beroepsonderwijs vorm?

Pagina's