Circulaire Carrières

Over de hele wereld zie je dat traditionele sectoren innoveren. Je bankzaken regel je met je smartphone, het oprichten van een onderneming doe je online en als je op vakantie bent maak je van je eigen huis een hotel. Innovaties hebben een enorme impact op ons dagelijks leven. Zo ook in het onderwijs. In Nederland hebben we een lerarentekort terwijl 1 op de 5 hoogopgeleiden aangeeft les te willen geven in het onderwijs als ze dat kunnen combineren met een andere baan. In een steeds veranderende wereld is de vraag dan niet: hoe gaan we ervoor zorgen dat meer studenten voor de lerarenopleiding kiezen? De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat gemotiveerde en getalenteerde mensen ook daadwerkelijk les gaan geven? De maatschappij vraagt om een nieuwe kijk op en slimme routes naar het leraarsberoep, met name voor de bètatechnische vakken. Bij PBT zetten we ons daarom in voor de ontwikkeling van circulaire carrières in het onderwijs.

 

 

Wat houdt Circulaire Carrières in?
Circulaire Carrières is een ontwikkelvisie met een nieuwe kijk op werken. Deze visie is op drie hoofdpunten gebaseerd:

De talentvolle mens centraal:

Op de arbeidsmarkt van de toekomst zal steeds minder sprake zijn van een baan voor het leven. Loopbanen zijn niet langer lineair, maar ontwikkelen zich meer circulair; mensen bewegen flexibeler tussen sectoren en gaan makkelijker heen en weer. Leerroutes naar het leraarschap en loopbanen in het onderwijs moeten in het teken staan van dit toekomstbeeld, van deze ‘nieuwe’, flexibele mens.

Maatwerk, bevoegdheden en diploma’s

Als de mens centraal staat en loopbanen dynamischer en meer divers worden, vraagt het opleiden tot leraarschap logischerwijze om maatwerk. Om onderwijs dat bestaat uit (samenhangende) modules, met een breder palet aan bevoegdheden. Dit vergroot de toegankelijkheid van leerroutes: mensen kunnen sneller een (smalle) bevoegdheid halen die past bij hun talenten, kennis en ervaring.

Commitment in nieuwe verantwoordelijkheden

Dit toekomstbeeld vraagt andere verantwoordelijkheden van onder andere scholen, bedrijven en lerarenopleidingen. Het opleiden voor het leraarschap wordt een co-creatie en er is sprake van co-eigenaarschap.

 

Deze nieuwe kijk op werken in het onderwijs is ook de leidraad voor verschillende andere initatieven, die samen met en door PBT zijn ontwikkeld, begeleidt of uitgevoerd:

 • Pilot Brabant
  Om de ontwikkelvisie Circulaire Carrières in de praktijk uit te proberen is regio Brabant samen met PBT drie fieldlabs gestart. De ervaringen binnen de fieldlabs moeten inzicht geven in de benodigde stappen voor onderzoek en implementatie van circulaire carrières in het onderwijs. 
 • Eerst De Klas
  Eerst De Klas is een tweejarig traineeprogramma voor excellente academici. De trainees werken in het onderwijs, volgen een intensieve opleiding tot docent en nemen deel aan een leiderschapsprogramma bij innovatieve bedrijven en organisaties in Nederland. Meer informatie vind je op de website van Eerst De Klas.
 • Het OnderwijsTraineeship
  Het OnderwijsTraineeship is een tweejarig traineeprogramma voor academici met een achtergrond in een vak waarvoor een tekort aan docenten bestaat of dreigt. De trainees gaan direct van start met een betaalde baan als docent op een middelbare school en worden daarnaast opgeleid aan een universiteit tot eerstegraads docent. Ook volgen de trainees een verdiepend ontwikkeltraject. Kijk voor meer informatie op de website van het OnderwijsTraineeship.
 • STEM Teacher Academy
  Het impulsprogramma STEM Teacher Academy richt zich op docentprofessionalisering in samenwerking met het bedrijfsleven. Het programma geeft een impuls aan de aantrekkelijkheid van het beroep van docent, om zittende (en toekomstige) docenten te blijven boeien voor en binden aan het onderwijs. Meer informatie is te vinden op de website van STEM Teacher Academy.
 • Hybride Docent
  Hybride docenten zijn docenten die structureel meerdere werelden combineren in hun werk: een accountant die twee dagen per week economie geeft of een docent maatschappijleer die bij het ministerie werkt aan onderwijsbeleid. Het programma Hybride Docent deelt kennis en kunde over hybride werken in het onderwijs. Meer informatie vind je op de website van Hybride Docent.
 • Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS)
  Het versterkingsprogramma VSLS richt zich op het versterken van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen (po, vo en mbo). Goede samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen zorgt voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voorkomt uitval onder startende leraren. Kijk voor meer informatie op webpagina van VSLS.