Bètatechniek in cijfers

Draaitabel keuzerichting vmbo

Deze draaitabel laat de keuze voor verschillende sectoren en profielen in de bovenbouw van het vmbo door de jaren heen zien. 

Naar de tabel

Draaitabel profielkeuze in havo en vwo

Deze draaitabel laat de profielkeuze van leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (havo en vwo) door de jaren heen zien.

Naar de tabel

Draaitabel instroom in het mbo

Deze draaitabel laat de instroom van nieuwe deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs door de jaren heen zien.

Naar de tabel

Draaitabel gediplomeerden in het mbo

Deze draaitabel laat het aantal gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs door de jaren heen zien.

Naar de tabel

Draaitabel instroom in het hoger onderwijs

Deze draaitabel laat het aantal eerstejaarsstudenten (instroom) in het hoger onderwijs (hbo en wo) door de jaren heen zien.

Naar de tabel

Draaitabel gediplomeerden in het hoger onderwijs

Deze draaitabel laat het aantal gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) door de jaren heen zien.

Naar de tabel

Draaitabel doorstroom havo en vwo naar het hoger onderwijs

Deze draaitabel laat de doorstroom van het aantal havo- en vwo-leerlingen naar het hoger onderwijs zien.

Naar de tabel

Draaitabel doorstroom van het vmbo naar het mbo

Deze draaitabel laat het aantal leerlingen zien dat doorstroomt van het vmbo naar het mbo.

Naar de tabel

Draaitabel doorstroom van het mbo naar het hoger onderwijs

Deze draaitabel laat het aantal mbo-gediplomeerden zien dat doorstroomt naar het hbo.

Naar de tabel