Actueel

  • De ProMotor Award 2017 is gewonnen door de Food en Proces Campus uit Zaanstad, een netwerk van inmiddels 17 heel verschillende bedrijven die samen met het Regio College procesoperators voor de voedingsindustrie opleiden. Jury voorzitter Ab van der Touw roemde het gezamenlijke initiatief en doorzettingsvermogen die dit tot een succes heeft gemaakt.

  • De regionale VO-HO netwerken spelen een significante rol in de toename van het aantal havo/vwo-leerlingen met een N-profiel dat doorstroomt naar het bètatechnisch hoger onderwijs. In 2015/16 steeg dit tot 60%. Dat blijkt uit de publicatie Doorlopend leren van VO tot HO. Ruim tien jaar regionale VO-HO netwerken: opbrengsten, blik op de toekomst

  • Werkgevers roepen het nieuwe kabinet op om de succesvolle samenwerking tussen bedrijven en het beroepsonderwijs een boost te geven. Zij geven daarmee een reactie op de vandaag verschenen eindevaluatie van de ontwikkeling van Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo en de Centres of expertise in het hbo. In deze centra werken onderwijs en bedrijfsleven succesvol samen aan uitdagend en relevant onderwijs, zo is de conclusie.

  • Dit collegejaar begonnen 6450 studenten aan een technische studie. Dat zijn er ruim 24 procent meer dan in 2012, toen 5187 studenten voor deze richting kozen. Dit blijkt cijfers van de Vereniging van Universiteiten, VSNU, die vandaag zijn gepubliceerd.

  • Vandaag maakte het ministerie OCW bekend dat zij het advies van de Reviewcommissie van 25 oktober jl. aangaande de goed beoordeelde Centres of expertise in het hbo (16 in totaal) omarmen door een jaar extra in hen te investeren. Dit extra jaar geeft de Centres de tijd om door te bouwen aan hun succes en tevens andere financieringsbronnen aan te boren ten gunste van de verduurzaming van hun business model.

Pagina's