Actueel

  • Dit collegejaar begonnen 6450 studenten aan een technische studie. Dat zijn er ruim 24 procent meer dan in 2012, toen 5187 studenten voor deze richting kozen. Dit blijkt cijfers van de Vereniging van Universiteiten, VSNU, die vandaag zijn gepubliceerd.

  • Vandaag maakte het ministerie OCW bekend dat zij het advies van de Reviewcommissie van 25 oktober jl. aangaande de goed beoordeelde Centres of expertise in het hbo (16 in totaal) omarmen door een jaar extra in hen te investeren. Dit extra jaar geeft de Centres de tijd om door te bouwen aan hun succes en tevens andere financieringsbronnen aan te boren ten gunste van de verduurzaming van hun business model.

Pagina's