Actueel

  • Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland hebben een brief gestuurd aan de informateur en de onderhandelende partijen. In deze brief benadrukken zij het belang van het ontwikkelen van technische en digitale vaardigheden.

  • Op 27 juli 2017 stuurden Minister Kamp (EZ), minister Bussemaker OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) een brief aan de Tweede Kamer over de achtergronden, ontwikkeling en doelstellingen van het bedrijvenbeleid en de rol van de topsectorenaanpak daarbij. Ook is stilgestaan bij de bevindingen van de evaluatie door Dialogic van de topsectorenaanpak.

  • Op zaterdag 1 juli organiseerde NEMO Science Museum voor de derde keer met groot succes het landelijke Codestarter event. 400 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar namen in NEMO Science Museum deel aan gratis workshops over programmeren en coderen. Het Codestarter evenement wil kinderen enthousiast maken voor programmeren en ze onder meer de kunst van het ‘techtolken’ leren.

  • Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2021’.

  • Op 14 juni vond de Landelijke Conferentie Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) plaats in oud-gevangenis De Lik in Utrecht. Het toepasselijke thema: ‘Onbevangen op weg naar de toekomst’. Conclusie was dat lerarenopleidingen en scholen naar elkaar zijn toegegroeid, maar dat de samenwerking blijvend aandacht verdient. De meeste aanwezigen gaven aan voldoende mogelijkheden en inspiratie te hebben om zich hierin te blijven ontwikkelen.

  • Blog van Marleen van der Lubbe, programmamanager Peilingsonderzoek bij de Inspectie van het Onderwijs over onderzoek naar ontdekken en experimenteren op scholen voor de rapportage Peil.Natuur en Techniek.

  • De organisatie Hybride docent komt vandaag naar buiten met een onderzoek naar het hybride docentschap: het combineren van een baan buiten het onderwijs met het docentschap. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat één op de vijf hoogopgeleide Nederlanders zegt voor de klas te willen staan als ze dat kunnen combineren met ander werk. Eén op de acht leraren in het voortgezet onderwijs werkt al hybride en zij doen dit voornamelijk vanwege de afwisseling en ontwikkeling die zij daarmee ervaren.

  • Op 9 mei organiseerde PBT een bedrijfsbezoek aan Samsung voor schoolleiders en leraren PO. Tijdens de middag stond het thema ‘innovatiekracht’ centraal. Hoe stimuleer je dat technologie en innovatie een plek krijgen in het onderwijs? Hoe doe je dat? Samsung gaf een kijkje in de keuken!

  • Scholengemeenschap Were Di uit Valkenswaard heeft op 6 april de finale van Meet the Boss 2017 gewonnen. Tijdens het slotdebat gingen zij in debat met het Porta Mosana College uit Maastricht dat met de tweede prijs naar huis ging.

  • Op 7 maart organiseerde PBT voor een groep docenten, teamleiders, schoolleiders en coordinatoren VO een middag OnderwijsRebels, in B Amsterdam (met IBM en Professional Rebel). Tijdens de middag stond het thema leren & innoveren centraal. Hoe leiden we op voor de toekomst?

Pagina's