Actueel

  • Op 13 november 2017 is de brochure ‘Ruimte in Regels’ gepresenteerd. Doel: leerkrachten helpen de werkdruk omlaag te brengen. Er wordt in de brochure duidelijkheid gegeven over administratie en verantwoording voor het primair onderwijs, en wat de onderwijswet- en regelgeving nou eigenlijk precies vraagt.

  • Leraren uit het basisonderwijs, pabo-docenten of -studenten met veel, weinig of geen ervaring op het gebied van onderzoekend leren kunnen zich aanmelden voor de Winterschool 2018 van het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit (WKRU). De Winterschool is een leuke en leerzame professionaliseringsdag op het gebied van wetenschap en onderzoekend leren. 

  • Vijftig landen, tien dagen, meer dan driehonderd leerlingen, ruim achthonderd gasten. ’s Werelds meest getalenteerde leerlingen van maximaal 15 jaar komen van 3 t/m 12 december naar Nederland om de competitie aan te gaan in de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. 

  • Ook in 2018 komt er € 25 miljoen beschikbaar stellen voor het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Het ministerie van OCW stelt deze subsidie beschikbaar om de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven te stimuleren. Vanaf 2018 is de regeling op twee punten aangepast. 

  • Binnen het driejarig programma STEM* Teacher Academy (2014-2017) is een impuls gegeven aan de aantrekkelijkheid van het beroep door bètadocenten de mogelijkheid te geven zich via onder andere docentenstages en gastlessen te professionaliseren in samenwerking met het bedrijfsleven (de beroepspraktijk). De resultaten, ervaringen en praktijkvoorbeelden van het programma zijn in een eindpublicatie opgetekend.

  • Gisteren presenteerde het nieuwe kabinet het Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst". In het Regeerakoord staat dat ter versterking van de innovatiekracht van Nederland: Vakmensen, techniek en ambacht krijgen in het beroepsonderwijs prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. Wat betekent het Regeerakoord voor de bètatechniek agenda.

  • Gisteren zijn 150 jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar gehuldigd als ScienceMaker. Uit handen van Buddy Vedder, presentator en acteur, én presentator Dennis Weening ontvingen zij een award voor hun topprestatie bij een wedstrijd op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De 3e editie van ScienceMakers vond dit jaar plaats tijdens het Generation Discover Festival in Den Haag. 

  • Op 20 september presenteerde PBT de opbrengsten van de analyse van de ontwikkeling van Publiek-Private Samenwerkingen in de Metropoolregio Amsterdam en ging daarover in gesprek met betrokkenen vanuit overheden, scholen en projectleiders van de PPS-initiatieven van het Katapult-netwerk.

  • Op 11 september jl. heeft Aad Veenman, Boegbeeld Topsector Logistiek, het eerste exemplaar van de tweede Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020 overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken.

  • Hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat innovaties echt benut worden? Door innovaties in het onderwijs zelf. De negen economische topsectoren inventariseerden hun best practices voor onderwijsvernieuwing in mbo en hbo. En ze onderzochten wat er nog moet gebeuren om praktijkonderwijs, praktijkonderzoek en bedrijfsleven te verbinden.

Pagina's