Actueel

  • Het aantal leerlingen op het vmbo is opnieuw met duizenden leerlingen afgenomen, meldt het AD vandaag op basis van een analyse van leerlingen op middelbare scholen. Op basis van de nieuwe DUO-cijfers heeft het Techniekpact de specifieke cijfers voor het vmbo-techniek nader in kaart gebracht. 

  • Analyse van lerarenopleidingen door Regioplan toont nog altijd grote mismatch tussen aanbod en vraag leraren.

  • Tijdens de begrotingsbehandeling voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 14 december 2017 hield staatssecretaris Mona Keijzer een warm pleidooi voor het Techniekpact.

  • Op 6 december 2017 vond de Landelijke Werkdag van Zorgpact plaats. De bezoekers uit zorg, welzijn, onderwijs en overheid deelden de resultaten en geleerde lessen van regionale samenwerking met elkaar. 

  • Minister Van Engelshoven heeft besloten de halvering van het collegegeld voor een PABO-opleiding te verruimen naar alle lerarenopleidingen. Hiermee wil zij een extra impuls geven aan het tegengaan van het lerarentekort.

  • Werkgevers in de techniek, de zorg en het onderwijs zullen de komende jaren moeite hebben om genoeg personeel te vinden, dat voorspelt vandaag het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht.

  • Op 30 november 2017 vond de eerste Katapultdag plaats waar samenwerking tussen bedrijfsleven en (hoger) beroepsonderwijs centraal stond. 

  • Jet-Net bestaat 15 jaar. De formule werkt. Jet-Net-scholen scoren ruim 5% hoger op keuze voor N-profiel. Jet-Net gaat haar kennis en expertise nu ook inzetten in het vmbo.

  • Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in twee jaar verdubbeld naar 6000. Daar profiteren nu al zo’n 50.000 studenten van. Hans de Jong, president van Philips Nederland roept meer bedrijven op: “Ik roep bedrijven op om zelf in actie te komen. Want alleen met veel meer bedrijven die echt samenwerken met onderwijs kunnen we genoeg talent opleiden voor onze innovatie-samenleving”.

  • Op maandag 18 december vindt van 15.30 uur tot 20.00 uur het eerste Hybride Docent-event bij LE:EN in Utrecht. Dit event is bedoeld voor hybride docenten en andere betrokkenen, zoals werkgevers van binnen en buiten het onderwijs, onderzoekers en beleidsmakers. 

Pagina's