Actueel

  • Wil jij met jouw school voorop blijven lopen als het gaat om innovatie en w&t? Kom dan op woensdagmiddag 30 mei naar de voorlopersbijeenkomst ‘Fundering van innovatie’! En ga concreet aan de slag met borging van en reflectie op innovatie in jouw school. 

  • Cisco organiseert samen met PBT twee bedrijfsbezoeken over ‘de wereld van Internet of Things’ (IoT), speciaal voor leraren en schoolleiders VO. Laat u inspireren en informeren over lesmogelijkheden voor uw klas! 

  • Doe mee met Girlsday op 12 april 2018! Bij de landelijke Kick-off van Girlsday 2018 staan ‘technologische innovaties in de bouw’ centraal!

  • Heeft u een goed W&T-idee dat u graag zou willen implementeren in het lesprogramma? Maar mist u hiervoor de financiële middelen? Wellicht dat de regeling 'Innovaties in de klas' uitkomst biedt. Deze regeling is bedoeld voor scholen in Noord-Nederland die een innovatief idee hebben op het gebied van W&T en hier uitvoering aan willen geven.

  • Vakmensen opgeleid in het vmbo en mbo staan aan de basis om technische oplossingen te realiseren voor maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt om een toekomstbestendig technisch vmbo: een passend en dekkend aanbod van technische vmbo- en mbo-opleidingen aansluitend op de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. Vanuit het programma Toptechniek in bedrijf is de staat van het technisch vmbo in kaart gebracht.

  • Op maandag 29 januari presenteerde regio Zuidoost-Nederland in Eindhoven de resultaten én toekomstplannen voor een regionale aanpak van het (bètatechnisch) lerarentekort. De aanwezige OCW-ministers Slob en Van Engelshoven namen de plannen voor meer circulaire carrières in het onderwijs, samen met een aantal aanbevelingen van de regio, in ontvangst. 

  • Nu terug te kijken: Joyce deelt in Jet-Net Webcast de scheikundige wereld van blik met leerlingen.Tata Steel viert dit jaar haar 100 jarig jubileum en opent in deze webcast haar deuren voor leerlingen 3 havo/vwo. 

  • Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland gaan werken aan een verbreding van hun steunpunt naar docentprofessionalisering voor alfa en gamma schoolvakken.

  • Hoe kijken Nederlanders aan tegen het leraarschap? Wat zijn hun redenen om al dan niet les te willen geven? In opdracht van PBT onderzocht Motivaction de beweegredenen van niet-leraren om wel of niet voor het onderwijs te kiezen. Het animo blijkt verrassend groot: 40% van de niet-leraren wil in het onderwijs werken. Door circulaire carrières mogelijk te maken kan dit potentieel worden benut en het lerarentekort teruggedrongen.

  • De Topsectoren continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, zijn opgetekend in het Werkplan 2018.

Pagina's