Actueel

  • Cisco organiseert samen met PBT twee bedrijfsbezoeken over ‘de wereld van Internet of Things’ (IoT), speciaal voor leraren en schoolleiders VO. Laat u inspireren en informeren over lesmogelijkheden voor uw klas! 

  • Doe mee met Girlsday op 12 april 2018! Bij de landelijke Kick-off van Girlsday 2018 staan ‘technologische innovaties in de bouw’ centraal!

  • Heeft u een goed W&T-idee dat u graag zou willen implementeren in het lesprogramma? Maar mist u hiervoor de financiële middelen? Wellicht dat de regeling 'Innovaties in de klas' uitkomst biedt. Deze regeling is bedoeld voor scholen in Noord-Nederland die een innovatief idee hebben op het gebied van W&T en hier uitvoering aan willen geven.

  • Vakmensen opgeleid in het vmbo en mbo staan aan de basis om technische oplossingen te realiseren voor maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt om een toekomstbestendig technisch vmbo: een passend en dekkend aanbod van technische vmbo- en mbo-opleidingen aansluitend op de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. Vanuit het programma Toptechniek in bedrijf is de staat van het technisch vmbo in kaart gebracht.

  • Op maandag 29 januari presenteerde regio Zuidoost-Nederland in Eindhoven de resultaten én toekomstplannen voor een regionale aanpak van het (bètatechnisch) lerarentekort. De aanwezige OCW-ministers Slob en Van Engelshoven namen de plannen voor meer circulaire carrières in het onderwijs, samen met een aantal aanbevelingen van de regio, in ontvangst. 

  • Nu terug te kijken: Joyce deelt in Jet-Net Webcast de scheikundige wereld van blik met leerlingen.Tata Steel viert dit jaar haar 100 jarig jubileum en opent in deze webcast haar deuren voor leerlingen 3 havo/vwo. 

  • Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland gaan werken aan een verbreding van hun steunpunt naar docentprofessionalisering voor alfa en gamma schoolvakken.

  • Hoe kijken Nederlanders aan tegen het leraarschap? Wat zijn hun redenen om al dan niet les te willen geven? In opdracht van PBT onderzocht Motivaction de beweegredenen van niet-leraren om wel of niet voor het onderwijs te kiezen. Het animo blijkt verrassend groot: 40% van de niet-leraren wil in het onderwijs werken. Door circulaire carrières mogelijk te maken kan dit potentieel worden benut en het lerarentekort teruggedrongen.

  • De Topsectoren continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, zijn opgetekend in het Werkplan 2018.

  • Het aantal leerlingen op het vmbo is opnieuw met duizenden leerlingen afgenomen, meldt het AD vandaag op basis van een analyse van leerlingen op middelbare scholen. Op basis van de nieuwe DUO-cijfers heeft het Techniekpact de specifieke cijfers voor het vmbo-techniek nader in kaart gebracht. 

Pagina's