Actueel

  • Albert Heijn en NEMO Science Museum moedigen met de spaaractie ‘Tech is te gek’ kinderen aan om vanaf aanstaande maandag, 4 juni aan de slag te gaan met dé skills van de toekomst. Op deze laagdrempelige manier kunnen kinderen, ouders en scholen kennis met wetenschap en technologie maken.

  • Zeven samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op onder meer welzijn, digitale skills, levensmiddelentechnologie en ondersteuning van kwetsbare jongeren krijgen vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo circa 11 miljoen euro. 

  • Maak kennis met Jet-Net & TechNet, hét jongeren en technologie netwerk van Nederland, in de vernieuwde animatie van anderhalve minuut.

  • Codestarter en CoderDojo breiden samenwerking uit met als doel zoveel mogelijk kinderen op een laagdrempelige manier te leren programmeren.

  • In 2016 presenteerde Katapult, het netwerk van publiek-private samenwerkingen, de eerste publicatie ‘Samenwerking in cijfers tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven’. Inmiddels is de beweging een jaar verder. Tijd voor een update!

  • Hans de Jong, President Philips Nederland, doet in een artikel een dringend beroep om meer middelen beschikbaar te stellen voor het uitbreiden van technische opleidingen en universiteiten in het belang voor continuïteit en de toekomstbestendigheid van ons land.

  • Betrokken bij PPS-en uit het Katapultnetwerk zijn van 16 tot en met 18 april op studiereis naar Estland. De focus van de reis is op de sector ICT met cross-overs naar Smart Industry / HTSM en (e)Health. Dit zijn bij uitstek sectoren waar Estland in digitalisering voorloopt. Volg de reis via de blog van Smart Makers Education.

  • In het vandaag ondertekende sectorakkoord hbo 2018 is een blijvend inzet opgenomen op de verdere profilering van de hogescholen, zowel ten aanzien van onderwijs als praktijkgericht onderzoek, en zwaartepuntvorming met de Centers of Expertise en het starten van nieuwe Centers of Expertise. 

  • De Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo maken de ambitie waar om de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Via de centra is de kwaliteit van publiek-private samenwerking verhoogd, de dialoog is op een hoger niveau gebracht. Met duidelijke resultaten op het gebied van inhoudelijke vernieuwing van het beroepsonderwijs: vanuit een aanvankelijk brede agenda hebben de centra zich steeds nadrukkelijker ontwikkeld naar kraamkamers voor nieuw onderwijs. Dat is de conclusie van het laatste auditrapport van de auditcommissie onder leiding van Piet van Staalduinen.

  • Havo-/vwo-leerlingen stimuleren om te kiezen vooor techniek, en een realistisch beeld geven van het beroepenveld. Dat was het doel van de Philips/Jet-Net Experience Day met als thema Health & Technology op 19 februari jl.

Pagina's