Actueel

  • Codestarter en CoderDojo breiden samenwerking uit met als doel zoveel mogelijk kinderen op een laagdrempelige manier te leren programmeren.

  • In 2016 presenteerde Katapult, het netwerk van publiek-private samenwerkingen, de eerste publicatie ‘Samenwerking in cijfers tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven’. Inmiddels is de beweging een jaar verder. Tijd voor een update!

  • Hans de Jong, President Philips Nederland, doet in een artikel een dringend beroep om meer middelen beschikbaar te stellen voor het uitbreiden van technische opleidingen en universiteiten in het belang voor continuïteit en de toekomstbestendigheid van ons land.

  • Betrokken bij PPS-en uit het Katapultnetwerk zijn van 16 tot en met 18 april op studiereis naar Estland. De focus van de reis is op de sector ICT met cross-overs naar Smart Industry / HTSM en (e)Health. Dit zijn bij uitstek sectoren waar Estland in digitalisering voorloopt. Volg de reis via de blog van Smart Makers Education.

  • In het vandaag ondertekende sectorakkoord hbo 2018 is een blijvend inzet opgenomen op de verdere profilering van de hogescholen, zowel ten aanzien van onderwijs als praktijkgericht onderzoek, en zwaartepuntvorming met de Centers of Expertise en het starten van nieuwe Centers of Expertise. 

  • De Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo maken de ambitie waar om de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Via de centra is de kwaliteit van publiek-private samenwerking verhoogd, de dialoog is op een hoger niveau gebracht. Met duidelijke resultaten op het gebied van inhoudelijke vernieuwing van het beroepsonderwijs: vanuit een aanvankelijk brede agenda hebben de centra zich steeds nadrukkelijker ontwikkeld naar kraamkamers voor nieuw onderwijs. Dat is de conclusie van het laatste auditrapport van de auditcommissie onder leiding van Piet van Staalduinen.

  • Havo-/vwo-leerlingen stimuleren om te kiezen vooor techniek, en een realistisch beeld geven van het beroepenveld. Dat was het doel van de Philips/Jet-Net Experience Day met als thema Health & Technology op 19 februari jl.

  • Wil jij met jouw school voorop blijven lopen als het gaat om innovatie en w&t? Kom dan op woensdagmiddag 30 mei naar de voorlopersbijeenkomst ‘Fundering van innovatie’! En ga concreet aan de slag met borging van en reflectie op innovatie in jouw school. 

  • Cisco organiseert samen met PBT twee bedrijfsbezoeken over ‘de wereld van Internet of Things’ (IoT), speciaal voor leraren en schoolleiders VO. Laat u inspireren en informeren over lesmogelijkheden voor uw klas! 

  • Doe mee met Girlsday op 12 april 2018! Bij de landelijke Kick-off van Girlsday 2018 staan ‘technologische innovaties in de bouw’ centraal!

Pagina's