Webinars W&T voor schoolleiders primair onderwijs

5 oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober start van 9.00 tot 10.00 uur een nieuwe serie webinars Wetenschap & Techniek voor schoolleiders in het primair onderwijs. Tijdens deze webinarreeks, een initiatief van TechniekTalent.nu, ontdekken schoolleiders onder andere hoe zij een visie kunnen ontwikkelen op W&T-onderwijs en op welke manier ze het een vaste plek kunnen geven in hun onderwijsprogramma. 

In elk webinar belicht een wetenschapper de theorie, waarna een ervaringsdeskundige uit het basisonderwijs deze illustreert aan de hand van de praktijk. Tijdens de eerste sessie gaat Maartje Raijmakers, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit, in op de manier waarop kinderen leren en hoe W&T daarbij past.

Deelname aan de webinars is kosteloos en laagdrempelig. Deelnemers loggen in op hun eigen computer, vanaf de eigen werkplek. Direct vragen stellen is mogelijk en na afloop krijgen deelnemers de materialen en links die tijdens de webinar zijn besproken, per mail toegestuurd.

Programma webinars

  • Dinsdag 9 oktober 2018 van 9.00-10.00 uur: Mijn Visie op W&T
  • Dinsdag 20 november 2018 van 9.00-10.00 uur: Van visie naar beleid
  • Dinsdag 15 januari 2019 van 9.00-10.00 uur: Sturen op loslaten
  • Dinsdag 26 maart 2019 van 9.00-10.00 uur: Een vaste plek voor W&T
  • Terugkomsessie op een later tijdstip: Waar staat mijn school met W&T


De webinars vormen één geheel, maar zijn ook los van elkaar te volgen. Aanmelden kan via: www.techniektalent.nu/webinar. Hier is ook meer informatie te vinden.