Vooraanmeldingen Sterk Techniekonderwijs

12 december 2018

Op 1 november is de vooraanmelding voor de regeling Sterk Techniekonderwijs gesloten. 87 regio’s hebben zich aangemeld en zijn mooi verspreid over het land. Inmiddels zijn de vooraanmeldingen visueel gemaakt op een landkaart. Deze kaart bevat alle vmbo-scholen en vso-scholen die zich hebben aangemeld én welke vmbo-scholen samenwerken en een regio vormen.

Van 1 tot en met 31 maart 2019 kunnen de samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Deze aanvraag wordt gedaan door een penvoerder die optreedt namens een regio. Een regio bestaat tenminste uit twee vmbo-scholen, één mbo-instelling, bedrijven en/of lokale overheden. Verplicht onderdeel van de aanvraag zijn een regiovisie, een activiteitenplan en een begroting. Voor het indienen van de plannen zijn recent formats beschikbaar gesteld.

Kijk voor meer informatie op www.sterktechniekonderwijs.nl