Verbreding bètasteunpunt Leiden naar alfa en gamma

30 januari 2018

Op basis van een breed gedragen verzoek van scholen, aangesloten bij Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland, heeft ICLON samen met Hogeschool Leiden en Da Vinci College Kagerstraat een subsidie aangevraagd bij de gemeente Leiden om te onderzoeken of het huidige bètasteunpunt verbreed kan worden naar docentprofessionalisering voor alfa en gamma schoolvakken. Deze aanvraag voor een innovatiesubsidie voor onderwijsprojecten is gehonoreerd.

Docenten alfa en gamma hebben aangegeven net als hun bètacollega’s ook professionaliseringsbijeenkomsten te willen volgen onder andere met het oog op het toekomstig Lerarenregister. Met de innovatiesubsidie wordt dit schooljaar (2017-2018) een verkenning uitgevoerd over de beste aanpak hiervan en worden er enkele proef activiteiten georganiseerd. In het volgende schooljaar zal een volwaardig verbreed steunpunt van start gaan.

Regionaal VO-HO netwerk
Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland vormen gezamenlijk een van de tien regionale VO-HO netwerken, een ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en bedrijfsleven voor inspirerend bètaonderwijs. Het netwerk heeft als missie om de kwaliteit van het bèta-onderwijs te verbeteren, door docenten te ondersteunen en te inspireren. Het Regionaal Steunpunt Leiden en het Bètasteunpunt Zuid-Holland hebben de ambitei om uit te groeien tot een stevig samenwerkingsverband van VO-scholen, waardoor ze niet langer een steunpunt zijn vóór scholen maar een steunpunt ván scholen.

Op woensdag 27 juni 2018 vindt een feestelijke kick-off van het verbrede steunpunt plaats in Leiden. Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen of kijken op de website.