Topsectoren inventariseren onderwijsvernieuwingen

4 september 2017

Hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat innovaties echt benut worden? Door innovaties in het onderwijs zelf. De negen economische topsectoren inventariseerden hun best practices voor onderwijsvernieuwing in mbo en hbo. En ze onderzochten wat er nog moet gebeuren om praktijkonderwijs, praktijkonderzoek en bedrijfsleven te verbinden. De topsectoren lieten drie onderzoeken uitvoeren naar innovatie in en via het beroepsonderwijs. De innovatieontwikkelingen zijn inspirerend en veelbelovend, maar nog pril en divers.

De publicatie “Ontwikkeling en potentie van practoraten in het mbo” bundelt de resultaten van gesprekken met diverse belanghebbenden en onderzoek van bestaande stukken over de ontwikkelingen op het gebied van practoraten en hun betekenis voor het onderwijs. De notitie is bedoeld om de discussie over de ontwikkeling van practoraten te voeden. Inmiddels zijn de uitkomsten met verschillende partijen in het veld gedeeld.

Een andere vraagstelling die de topsectoren lieten onderzoeken was: Hoe kunnen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op alle niveaus beter verbonden worden, zodat kennis en innovatie beter tot waarde worden gebracht? In de uitgevoerde verkenning zijn de Centra voor beroepsonderwijs als startpunt genomen. Welke innovatienetwerken en valorisatie-activiteiten realiseren de Centra nu al? Hoe kunnen de instrumenten voor topsectoronderzoek deze activiteiten versterken? De bevindingen zijn opgetekend in de publicatie “Versterken samenwerking Centra en TKI’s”.

Het derde onderzoek van de topsectoren richt zich op de vraag: Moet cross-over leren een grotere rol gaan spelen in de opleiding van studenten? Aan de hand van vijf inspirerende best practices zijn de topsectoren op zoek gegaan naar sleutelfactoren voor cross-over leren door studenten. De bouwstenen die zijn benoemd in de publicatie “De praktijk is de ultieme cross-over”. Ze dienen als input voor het vormgeven van een visie op cross-sectoraal leren voor studenten.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Thomas Boekhoud, t.boekhoud@pbt-netwerk.nl