Topsectoren continueren samenwerking op thema menselijk kapitaal!

11 januari 2018

De Topsectoren en Team ICT continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda  voegen zich in 2018 bij deze samenwerking. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, staan in het Werkplan 2018. Daarbij sluiten de Topsectoren hun gezamenlijke activiteiten expliciet aan op de maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en de thema’s van de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon2020.

In de uitvoering werken de Topsectoren samen met belangrijke partners als Techniekpact, Katapult, Zorgpact, Regieorgaan SIA, NRO, VNO-NCW en de SER.

Menselijk kapitaal is het fundament
De Topsectoren geloven dat menselijk kapitaal de basis vormt van onze welvaart, economie en innovaties. Technologie, digitalisering en globalisering zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het tempo waarmee nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, zorgt dat we continu met veranderingen te maken krijgen. Voor ons duurzame groeivermogen is het cruciaal dat alle Nederlanders zich doorlopend kunnen ontwikkelen. Van jong tot oud, laag- tot hoogopgeleid en ongeacht nationaliteit.

Lees in het werkplan 2018 wat u van de Topsectoren in 2018 kan verwachten vanuit hun samenwerking op het thema menselijk kapitaal.