Actueel

  • Op woensdag 12 december jl. maakten stakeholders van het Techniekpact en Zorgpact de balans op. Met elkaar gingen zij in gesprek over: Wat zijn de kritische succesfactoren van de pact-aanpak? Hoe zetten we de aanpak in voor de uitdagingen die er nog liggen?

  • Met het slotevent ‘De leraren van nu’ is officieel een einde gekomen aan de programma’s Eerst De Klas (EDK) en het OnderwijsTraineeship (OTS). Met EDK en OTS is een doelgroep aangetrokken die zonder deze traineeships niet snel voor het leraarschap had gekozen.

  • Hans de Jong, President Philips Nederland, doet in een artikel een dringend beroep om meer middelen beschikbaar te stellen voor het uitbreiden van technische opleidingen en universiteiten in het belang voor continuïteit en de toekomstbestendigheid van ons land.

  • Op maandag 29 januari presenteerde regio Zuidoost-Nederland in Eindhoven de resultaten én toekomstplannen voor een regionale aanpak van het (bètatechnisch) lerarentekort. De aanwezige OCW-ministers Slob en Van Engelshoven namen de plannen voor meer circulaire carrières in het onderwijs, samen met een aantal aanbevelingen van de regio, in ontvangst. 

  • Hoe kijken Nederlanders aan tegen het leraarschap? Wat zijn hun redenen om al dan niet les te willen geven? In opdracht van PBT onderzocht Motivaction de beweegredenen van niet-leraren om wel of niet voor het onderwijs te kiezen. Het animo blijkt verrassend groot: 40% van de niet-leraren wil in het onderwijs werken. Door circulaire carrières mogelijk te maken kan dit potentieel worden benut en het lerarentekort teruggedrongen.

  • Analyse van lerarenopleidingen door Regioplan toont nog altijd grote mismatch tussen aanbod en vraag leraren.

  • Minister Van Engelshoven heeft besloten de halvering van het collegegeld voor een PABO-opleiding te verruimen naar alle lerarenopleidingen. Hiermee wil zij een extra impuls geven aan het tegengaan van het lerarentekort.

  • Op maandag 18 december vindt van 15.30 uur tot 20.00 uur het eerste Hybride Docent-event bij LE:EN in Utrecht. Dit event is bedoeld voor hybride docenten en andere betrokkenen, zoals werkgevers van binnen en buiten het onderwijs, onderzoekers en beleidsmakers. 

  • Op 13 november 2017 is de brochure ‘Ruimte in Regels’ gepresenteerd. Doel: leerkrachten helpen de werkdruk omlaag te brengen. Er wordt in de brochure duidelijkheid gegeven over administratie en verantwoording voor het primair onderwijs, en wat de onderwijswet- en regelgeving nou eigenlijk precies vraagt.

  • Binnen het driejarig programma STEM* Teacher Academy (2014-2017) is een impuls gegeven aan de aantrekkelijkheid van het beroep door bètadocenten de mogelijkheid te geven zich via onder andere docentenstages en gastlessen te professionaliseren in samenwerking met het bedrijfsleven (de beroepspraktijk). De resultaten, ervaringen en praktijkvoorbeelden van het programma zijn in een eindpublicatie opgetekend.

Pagina's