Actueel

  • Ook in 2018 komt er € 25 miljoen beschikbaar stellen voor het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Het ministerie van OCW stelt deze subsidie beschikbaar om de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven te stimuleren. Vanaf 2018 is de regeling op twee punten aangepast. 

  • Op 20 september presenteerde PBT de opbrengsten van de analyse van de ontwikkeling van Publiek-Private Samenwerkingen in de Metropoolregio Amsterdam en ging daarover in gesprek met betrokkenen vanuit overheden, scholen en projectleiders van de PPS-initiatieven van het Katapult-netwerk.

  • Hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat innovaties echt benut worden? Door innovaties in het onderwijs zelf. De negen economische topsectoren inventariseerden hun best practices voor onderwijsvernieuwing in mbo en hbo. En ze onderzochten wat er nog moet gebeuren om praktijkonderwijs, praktijkonderzoek en bedrijfsleven te verbinden.

  • Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2021’.

  • De ProMotor Award 2017 is gewonnen door de Food en Proces Campus uit Zaanstad, een netwerk van inmiddels 17 heel verschillende bedrijven die samen met het Regio College procesoperators voor de voedingsindustrie opleiden. Jury voorzitter Ab van der Touw roemde het gezamenlijke initiatief en doorzettingsvermogen die dit tot een succes heeft gemaakt.

  • De regionale VO-HO netwerken spelen een significante rol in de toename van het aantal havo/vwo-leerlingen met een N-profiel dat doorstroomt naar het bètatechnisch hoger onderwijs. In 2015/16 steeg dit tot 60%. Dat blijkt uit de publicatie Doorlopend leren van VO tot HO. Ruim tien jaar regionale VO-HO netwerken: opbrengsten, blik op de toekomst

  • Werkgevers roepen het nieuwe kabinet op om de succesvolle samenwerking tussen bedrijven en het beroepsonderwijs een boost te geven. Zij geven daarmee een reactie op de vandaag verschenen eindevaluatie van de ontwikkeling van Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo en de Centres of expertise in het hbo. In deze centra werken onderwijs en bedrijfsleven succesvol samen aan uitdagend en relevant onderwijs, zo is de conclusie.

  • Dit collegejaar begonnen 6450 studenten aan een technische studie. Dat zijn er ruim 24 procent meer dan in 2012, toen 5187 studenten voor deze richting kozen. Dit blijkt cijfers van de Vereniging van Universiteiten, VSNU, die vandaag zijn gepubliceerd.

  • Vandaag maakte het ministerie OCW bekend dat zij het advies van de Reviewcommissie van 25 oktober jl. aangaande de goed beoordeelde Centres of expertise in het hbo (16 in totaal) omarmen door een jaar extra in hen te investeren. Dit extra jaar geeft de Centres de tijd om door te bouwen aan hun succes en tevens andere financieringsbronnen aan te boren ten gunste van de verduurzaming van hun business model.

Pagina's