Actueel

  • Zeven samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op onder meer welzijn, digitale skills, levensmiddelentechnologie en ondersteuning van kwetsbare jongeren krijgen vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo circa 11 miljoen euro. 

  • In 2016 presenteerde Katapult, het netwerk van publiek-private samenwerkingen, de eerste publicatie ‘Samenwerking in cijfers tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven’. Inmiddels is de beweging een jaar verder. Tijd voor een update!

  • Hans de Jong, President Philips Nederland, doet in een artikel een dringend beroep om meer middelen beschikbaar te stellen voor het uitbreiden van technische opleidingen en universiteiten in het belang voor continuïteit en de toekomstbestendigheid van ons land.

  • Betrokken bij PPS-en uit het Katapultnetwerk zijn van 16 tot en met 18 april op studiereis naar Estland. De focus van de reis is op de sector ICT met cross-overs naar Smart Industry / HTSM en (e)Health. Dit zijn bij uitstek sectoren waar Estland in digitalisering voorloopt. Volg de reis via de blog van Smart Makers Education.

  • In het vandaag ondertekende sectorakkoord hbo 2018 is een blijvend inzet opgenomen op de verdere profilering van de hogescholen, zowel ten aanzien van onderwijs als praktijkgericht onderzoek, en zwaartepuntvorming met de Centers of Expertise en het starten van nieuwe Centers of Expertise. 

  • De Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo maken de ambitie waar om de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Via de centra is de kwaliteit van publiek-private samenwerking verhoogd, de dialoog is op een hoger niveau gebracht. Met duidelijke resultaten op het gebied van inhoudelijke vernieuwing van het beroepsonderwijs: vanuit een aanvankelijk brede agenda hebben de centra zich steeds nadrukkelijker ontwikkeld naar kraamkamers voor nieuw onderwijs. Dat is de conclusie van het laatste auditrapport van de auditcommissie onder leiding van Piet van Staalduinen.

  • Vakmensen opgeleid in het vmbo en mbo staan aan de basis om technische oplossingen te realiseren voor maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt om een toekomstbestendig technisch vmbo: een passend en dekkend aanbod van technische vmbo- en mbo-opleidingen aansluitend op de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. Vanuit het programma Toptechniek in bedrijf is de staat van het technisch vmbo in kaart gebracht.

  • Het aantal leerlingen op het vmbo is opnieuw met duizenden leerlingen afgenomen, meldt het AD vandaag op basis van een analyse van leerlingen op middelbare scholen. Op basis van de nieuwe DUO-cijfers heeft het Techniekpact de specifieke cijfers voor het vmbo-techniek nader in kaart gebracht. 

  • Op 30 november 2017 vond de eerste Katapultdag plaats waar samenwerking tussen bedrijfsleven en (hoger) beroepsonderwijs centraal stond. 

  • Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in twee jaar verdubbeld naar 6000. Daar profiteren nu al zo’n 50.000 studenten van. Hans de Jong, president van Philips Nederland roept meer bedrijven op: “Ik roep bedrijven op om zelf in actie te komen. Want alleen met veel meer bedrijven die echt samenwerken met onderwijs kunnen we genoeg talent opleiden voor onze innovatie-samenleving”.

Pagina's