Actueel

  • Op woensdag 12 december jl. maakten stakeholders van het Techniekpact en Zorgpact de balans op. Met elkaar gingen zij in gesprek over: Wat zijn de kritische succesfactoren van de pact-aanpak? Hoe zetten we de aanpak in voor de uitdagingen die er nog liggen?

  • Het project Make IT Work van de Hogeschool van Amsterdam en ICT Nederland heeft vandaag uit handen van Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, de Pro-Motor award 2018 ontvangen. In ‘Make IT Work’ schoolt de hogeschool samen met bedrijven werknemers zonder tech-achtergrond om voor functies in IT op hbo-niveau.

  • De nieuwe Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 voor stimulering van publiek-private samenwerkingsverbanden in het mbo is gepubliceerd in de Staatscourant. Doel van de regeling is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

  • Acht samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven gericht op informatietechnologie, groen, zorg, bouw en infra, logistiek en horeca krijgen in totaal 7,8 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

  • Vandaag hebben CEO’s van Jet-Net & TechNet bedrijven de afspraak gemaakt met Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW, om regionaal een actieve bijdrage te leveren aan het versterken van het technisch vmbo.

  • Op 16, 17 en 18 oktober organiseert Jet-Net & TechNet in samenwerking met Techniekpact Twente de Careerday-on-Tour. Zestien regionale bedrijven openen hun deuren voor havo en vwo-leerlingen. 

  • Woensdag 5 september 2018 bezoeken minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken & Klimaat HighTechCentreDelft, één van de publiek-private samenwerkingen tusssen onderwijs en bedrijfsleven uit het netwerk van Katapult.

  • Om verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo te stimuleren, investeert de minister van onderwijs Ingrid Van Engelshoven 100 miljoen euro in de periode van 2019 tot 2022 in het Regionaal investeringsfonds mbo.

  • Donderdag 7 juni organiseerde Katapult – netwerk van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs – een bijeenkomst met focus op docenten. Aan het einde van de dag werd de publicatie "docenten in publiek-private samenwerking" overhandigd, met als motto: de beste adviezen uit de praktijk... En nu aan de slag!

  • Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Dat laat minister Slob (Onderwijs) vandaag aan de Tweede Kamer weten in een brief over de uitwerking van de 100 miljoen euro extra voor techniekonderwijs die dit kabinet beschikbaar heeft gesteld. 

Pagina's