Actueel

  • Nu terug te kijken: Joyce deelt in Jet-Net Webcast de scheikundige wereld van blik met leerlingen.Tata Steel viert dit jaar haar 100 jarig jubileum en opent in deze webcast haar deuren voor leerlingen 3 havo/vwo. 

  • Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland gaan werken aan een verbreding van hun steunpunt naar docentprofessionalisering voor alfa en gamma schoolvakken.

  • Het aantal leerlingen op het vmbo is opnieuw met duizenden leerlingen afgenomen, meldt het AD vandaag op basis van een analyse van leerlingen op middelbare scholen. Op basis van de nieuwe DUO-cijfers heeft het Techniekpact de specifieke cijfers voor het vmbo-techniek nader in kaart gebracht. 

  • Jet-Net bestaat 15 jaar. De formule werkt. Jet-Net-scholen scoren ruim 5% hoger op keuze voor N-profiel. Jet-Net gaat haar kennis en expertise nu ook inzetten in het vmbo.

  • Op 13 november 2017 is de brochure ‘Ruimte in Regels’ gepresenteerd. Doel: leerkrachten helpen de werkdruk omlaag te brengen. Er wordt in de brochure duidelijkheid gegeven over administratie en verantwoording voor het primair onderwijs, en wat de onderwijswet- en regelgeving nou eigenlijk precies vraagt.

  • Leraren uit het basisonderwijs, pabo-docenten of -studenten met veel, weinig of geen ervaring op het gebied van onderzoekend leren kunnen zich aanmelden voor de Winterschool 2018 van het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit (WKRU). De Winterschool is een leuke en leerzame professionaliseringsdag op het gebied van wetenschap en onderzoekend leren. 

  • Vijftig landen, tien dagen, meer dan driehonderd leerlingen, ruim achthonderd gasten. ’s Werelds meest getalenteerde leerlingen van maximaal 15 jaar komen van 3 t/m 12 december naar Nederland om de competitie aan te gaan in de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. 

  • Gisteren zijn 150 jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar gehuldigd als ScienceMaker. Uit handen van Buddy Vedder, presentator en acteur, én presentator Dennis Weening ontvingen zij een award voor hun topprestatie bij een wedstrijd op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De 3e editie van ScienceMakers vond dit jaar plaats tijdens het Generation Discover Festival in Den Haag. 

  • Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland hebben een brief gestuurd aan de informateur en de onderhandelende partijen. In deze brief benadrukken zij het belang van het ontwikkelen van technische en digitale vaardigheden.

  • Op zaterdag 1 juli organiseerde NEMO Science Museum voor de derde keer met groot succes het landelijke Codestarter event. 400 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar namen in NEMO Science Museum deel aan gratis workshops over programmeren en coderen. Het Codestarter evenement wil kinderen enthousiast maken voor programmeren en ze onder meer de kunst van het ‘techtolken’ leren.

Pagina's