Actueel

  • Op woensdag 12 december jl. maakten stakeholders van het Techniekpact en Zorgpact de balans op. Met elkaar gingen zij in gesprek over: Wat zijn de kritische succesfactoren van de pact-aanpak? Hoe zetten we de aanpak in voor de uitdagingen die er nog liggen?

  • Op 16, 17 en 18 oktober organiseert Jet-Net & TechNet in samenwerking met Techniekpact Twente de Careerday-on-Tour. Zestien regionale bedrijven openen hun deuren voor havo en vwo-leerlingen. 

  • Op maandag 3 december 2018 vindt de Landelijke Werkdag van het Zorgpact plaats. Aanmelden is vanaf nu mogelijk. Ook is het mogelijk om uw goede voorbeeld van samenwerking of innovatief product in te dienen voor een sessie.

  • Hans de Jong, President Philips Nederland, doet in een artikel een dringend beroep om meer middelen beschikbaar te stellen voor het uitbreiden van technische opleidingen en universiteiten in het belang voor continuïteit en de toekomstbestendigheid van ons land.

  • De Topsectoren continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, zijn opgetekend in het Werkplan 2018.

  • Werkgevers in de techniek, de zorg en het onderwijs zullen de komende jaren moeite hebben om genoeg personeel te vinden, dat voorspelt vandaag het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht.

  • Op 11 september jl. heeft Aad Veenman, Boegbeeld Topsector Logistiek, het eerste exemplaar van de tweede Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020 overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken.

  • Hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat innovaties echt benut worden? Door innovaties in het onderwijs zelf. De negen economische topsectoren inventariseerden hun best practices voor onderwijsvernieuwing in mbo en hbo. En ze onderzochten wat er nog moet gebeuren om praktijkonderwijs, praktijkonderzoek en bedrijfsleven te verbinden.

  • Op 27 juli 2017 stuurden Minister Kamp (EZ), minister Bussemaker OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) een brief aan de Tweede Kamer over de achtergronden, ontwikkeling en doelstellingen van het bedrijvenbeleid en de rol van de topsectorenaanpak daarbij. Ook is stilgestaan bij de bevindingen van de evaluatie door Dialogic van de topsectorenaanpak.

  • Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2021’.