Succesvolle bedrijvendag Katapult

1 december 2017

Op de Katapultdag 30 november 2017 stond samenwerking tussen bedrijfsleven en (hoger) beroepsonderwijs centraal. Het startschot werd gegeven voor de volgende fase van Katapult. Gewerkt werd aan concrete acties voor de komende vijf jaar op basis van urgente vraagstukken. Tijdens de dag wisselden onderwijsinstellingen en organisaties - van MKB tot multinational en van techniek tot zorgsector - ervaringen en kennis uit. 

Ambities voor de toekomst
Het Katapult-netwerk van innovatiecentra waarin bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek samen participeren wil dat een kwart van alle studenten straks in deze centra actief zijn. Ook moet het aantal bedrijven dat meedoet groeien naar 20.000 in 2025. O.a. Hans de Jong (president Philips NL), Ingrid Thijssen (CEO Alliander), Doekle Terpstra (aanjager Techniekpact en Zorgpact), Godfried Kaanen (voorzitter Metaalunie) en Aad Veenman (boegbeeld topsector Logistiek, namens Topsectoren) spraken hun ambities uit op de Katapultdag.

Zie de uitgebreide terugblik van de dag.