Studiereis Estland

16 april 2018

Betrokkenen bij publiek private samenwerkingen uit het Katapultnetwerk zijn van 16 tot en met 18 april op studiereis naar Estland. De focus van de reis is op de sector ICT met cross-overs naar Smart Industry / HTSM en (e)Health. Dit zijn bij uitstek sectoren waar Estland in digitalisering voorloopt. Doel van de reis is om inspiratie en concrete do's en don'ts op te halen in Estland op gebied ICT, digitalisering en cross-overs, te leren van samenwerking beroepsonderwijs-bedrijfsleven en het stimuleren van ondernemerschap. Suze van der Meulen, Innovatiemanager PWN, Tim van der Voord, Programmamanager SME en Wesley Leung, praktijkopleider Nova College vanuit SMART MAKERS EDUCATION houden gedurende de studiereis een blog bij én delen zo hun opgedane kennis en inzichten. 

Volg hier de blog.

Estland
Digitalisering en robotisering stimuleren de economie in Estland. Wat zijn de succesfactoren om bruggen te slaan tussen private en publieke organisaties? Estland heeft een ongekend groot aantal start-ups, hoe wordt dit ondernemerschap in het onderwijs gestimuleerd? Ook hebben zij zich gericht op een digitale verbetering van de gezondheidszorg zowel qua opleiding als uitvoering. 95% van de health data is digitaal en beschikbaar voor zowel cliënten als professionals. Welke eHealth wordt in Estland in zorg & welzijn toegepast en hoe wordt gezorgd voor opleiden van professionals en studenten? Hoe is het om te wonen en te werken in een land met zo’n hoge mate van digitalisering? Wat is de rol van het bedrijfsleven en hoe wordt samengewerkt met het beroepsonderwijs?