Sectorakkoord hbo 2018: Blijvende inzet hogescholen op Centers of expertise

9 april 2018

Vandaag is het sectorakkoord hbo 2018 door Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Ingrid van Engelshoven, minister van OCW getekend. In het akkoord zijn de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs, de wijze van profilering van de hogescholen en de gedeelde prioriteiten voor de periode 2019 tot 2022 vastgelegd. De Graaf: “Wij zijn positief over de toevoeging van de studievoorschotmiddelen en de wijze waarop de kwaliteitsafspraken worden ingevuld: niet topdown maar binnen de hogescholen zelf. Hier spreekt vertrouwen in de hogescholen uit: besturen, docenten, onderzoekers en studenten zetten zich gezamenlijk in.

Onderdeel van het sectorakkoord is een blijvend inzet op de verdere profilering van de hogescholen, zowel ten aanzien van onderwijs als praktijkgericht onderzoek, en zwaartepuntvorming met de Centers of Expertise en het starten van nieuwe Centers of Expertise. Voor het onderdeel “Profilering en Centres of Expertise” komt er binnen het akkoord 47 miljoen beschikbaar. Het akkoord is hier te lezen.

Op vrijdag 13 april om 9.30 uur organiseert Katapult voor zowel bestaande als opstartende Centres of expertise een bijeenkomst in Amersfoort om de plannen voor de toekomst te bespreken. Aanmelden hiervoor kan via Gerard Adema.