Samenwerking in cijfers tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven: update 2018

26 april 2018

Het Katapult netwerk is in beweging. In 2016 werd de eerste publicatie ‘Samenwerking in cijfers tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven’ gepresenteerd. Inmiddels is de beweging een jaar verder. Tijd voor een update!

In 2017 zijn nieuwe publiek-private samenwerkingen (PPS’en) gestart. Nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld. Meer bedrijven en scholen, studenten, docenten en ondernemers doen met Katapult mee. En: bijna 50 PPS’en in mbo en hbo zetten na 4 jaar experimenteren, investeren en stimuleren, een punt achter hun pilotfase en richten zich op hun ’verduurzaming´: hoe succesvolle activiteiten (en het organiserend vermogen dat daarvoor nodig is) te continueren, door te ontwikkelen en uit te breiden? Zij vormen de voorhoede van de PPS-ontwikkeling. 

Lees hier het volledige jaarverslag van Katapult, met als thema’s:

  • Financiering en private betrokkenheid bedrijfsleven
  • Verduurzaming Centres of expertise
  • Verduurzaming Centra voor innovatief vakmanschap
  • Verduurzaming 1e tranche Regionaal investeringsfonds mbo