Ruimte in Regels: werkdruk leerkrachten omlaag

20 november 2017

Op 13 november 2017 is de brochure ‘Ruimte in Regels’ gepresenteerd. Doel: leerkrachten helpen de werkdruk omlaag te brengen. Er wordt in de brochure duidelijkheid gegeven over administratie en verantwoording voor het primair onderwijs, en wat de onderwijswet- en regelgeving nou eigenlijk precies vraagt. Alle basisscholen hebben de brochure inmiddels op hun mat aangetroffen.

De brochure is tot stand gekomen in overleg met leraren en heeft als doel lerarenteams te helpen om in gesprek te gaan over wat er nodig is om het werk anders te organiseren en zo de werkdruk te verminderen. Er staan in de brochure concrete en veelgehoorde vragen en antwoorden, die herkenbaar zijn en kunnen inspireren om zaken wellicht anders aan te pakken. De bijgeleverde dilemmakaartjes geven ook stof tot gesprek.

De handreiking is één van de middelen om leraren te helpen die druk te verminderen. ‘We doen als ministerie en inspectie zoveel mogelijk om te helpen, maar er ligt ook een belangrijke rol voor scholen zelf’, aldus Slob. Hiernaast komt er een vervolg op Operatie Regels Ruimen, waarbij scholen hulp krijgen om de werkdruk aan te pakken, zoals te lezen is op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie
De brochure ‘Ruimte in Regels’ is voor iedereen te downloaden via www.leraar.nl/werkdruk, en is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs.