PBT, Tecwijzer en TechniekTalent.nu gaan fuseren

15 januari 2019

PBT, TechniekTalent.nu en TecWijzer bundelen hun krachten. Dit voorjaar werken wij aan de verdere integratie van de organisaties en de vernieuwde programmering voor het schooljaar 2019/2020. Bij de introductie hiervan per 1 mei voeren we onze nieuwe naam: Platform Talent voor Technologie.

Met deze krachtenbundeling voor de uitvoering van de bètatechniek agenda willen we een nog hoger bereik bij scholen en bedrijven realiseren. De versnippering van het aanbod aan projecten, programma’s en activiteiten in het funderend onderwijs tegengaan om daarmee nog meer kwaliteit en impact te realiseren. Waarbij we in projecten en programma’s intensief en vraaggestuurd in de regio gaan samenwerken met bedrijven, scholen en (lokale) overheden aan aantrekkelijker en beter techniekonderwijs.

Krachtige impuls nodig
In de meest uiteenlopende gebieden vormen slimme toepassingen van technologie de sleutel tot duurzame oplossingen voor de vele maatschappelijke, sociale en economische uitdagingen. De komende jaren is er volop werk voor vakmensen met een bèta-technisch en ICT-profiel. Op basis van onze opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring zorgen we voor een krachtige impuls om jongeren te laten kiezen voor technologie. Ons doel is dat alle kinderen in het funderend onderwijs in aanraking komen met technologie opdat 4 op de 10 een technische opleiding kiest.

Twee locaties
De nieuwe organisatie gaat werken vanuit twee locaties. In Den Haag op de Oranjebuitensingel 6, 4e etage (huidige locatie PBT) en vanaf 1 februari 2019 in Utrecht op de Arthur van Schendelstraat 600, 4e etage - dus niet meer in Woerden.

Vanaf 1 mei 2019 vind je hier de nieuwe website; tot die tijd verwijzen wij je voor de huidige programmering door naar de afzonderlijke, bestaande websites: www.pbt-netwerk.nl, www.jet-net.nl en www.techniektalent.nu.