Koreaanse delegatie op werkbezoek in Nederland

24 september 2018

Op 10 september 2018 bezocht een grote delegatie van de Korea Foundation for the Advancement of Science & Creativity (KOFAC) Nederland. Het doel van het bezoek was om informatie en best practices uit te wisselen over geavanceerde STE(A)M-lesmethoden. Specifieke aandacht ging uit naar de rol van de leraar en de samenwerking van het onderwijs met de private sector. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en PBT - als partner van de EU STEM-coalitie - waren medeorganisator van het deel van het bezoek dat zich richtte op STEM.

Tijdens het bezoek heeft PBT een presentatie gegeven over Jet-Net&TechNet. Het programma voor samenwerking tussen school en bedrijf in het havo/vwo-onderwijs. De tweede presentatie was gericht op de publiek-private partnerschappen (PPS) in beroepsonderwijs, de zogeheten Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) en Centers of Expertise (CoE).

Andere organisaties die door de Koreaanse delegatie werden bezocht in het kader van het werkbezoek, waren Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs), de Technische Universiteit Delft en de Waag.

De EU STEM-coalitie zal namens PBT informatie en best practices blijven uitwisselen met KOFAC, als onderdeel van haar doelstelling om productieve partnerschappen aan te gaan met niet-EU-landen.