Investeren in het grootste kennisnetwerk beroepsonderwijs-bedrijfsleven

16 november 2016

Vandaag maakte het ministerie OCW bekend dat zij het advies van de Reviewcommissie van 25 oktober jl. aangaande de goed beoordeelde Centres of expertise in het hbo (16 in totaal) omarmen door een jaar extra in hen te investeren. Dit extra jaar geeft de Centres de tijd om door te bouwen aan hun succes en tevens andere financieringsbronnen aan te boren ten gunste van de verduurzaming van hun business model. Geweldig nieuws dus voor deze hbo samenwerkingsverbanden waarin onderwijs, bedrijfsleven, onderzoekers en overheid samenwerken aan het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk van morgen.

Op dit moment zijn er 113 Centra - samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en andere publieke organisaties binnen het mbo en hbo. Een Centrum bestaat uit gemiddeld 35 bedrijven en organisaties, 375 studenten en 30 docenten. Gezamenlijk hebben de Centra jaarlijks een bereik van 4.500 bedrijven, 50.000 studenten, bijna 4.000 docenten en 83 mbo-instellingen en hogescholen. In de Centra staat naast het zorgen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven centraal. Een instrumentarium om toeristenoverlast tegen te gaan, ’s werelds eerste brug uit biocomposieten en met Afrikaans graan op Zeeuwse bodem bier maken, zijn voorbeelden van top-projecten waarin beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenwerken.

Samenwerken is niet nieuw
Het beroepsonderwijs, het hbo én mbo, waagt zich al langer aan vernieuwingen en nieuwe denkwijzen om actueler en flexibeler te zijn. Nieuw en uniek is het model van langdurig intensief samenwerken, vanaf een start-up constructie uitgroeiend naar een scale-up opzet. Inmiddels zijn  er zo’n 133 Centres of Expertise (hbo) en Centra voor innovatief vakmanschap (mbo), mede tot stand gekomen door cofinanciering vanuit het bedrijfsleven en vanuit het de overheid, met behulp van het Regionaal investeringsfonds mbo. 

Grootste kennisnetwerk beroepsonderwijs in Nederland
Om te blijven groeien, niet alleen in aantal maar juist ook in kwaliteit, is een grootschalige professionaliseringsslag voor en door Centra gewenst. Een groep van Centra heeft hiervoor de eerste aanzet gedaan door het opzetten van een kennisnetwerk onder de naam Katapult. Katapult wordt het centrum voor aanjagers van de kennis voor morgen. Meer informatie zie: www.wijzijnkatapult.nl