Hans de Jong, Philips: Voldoende geschoolde technici voorwaarde voor behoud welvaart

26 april 2018

Op 24 april jl. verscheen een artikel van Hans de Jong, President Philips Nederland. In zijn artikel doet hij een dringend beroep om meer middelen beschikbaar te stellen voor het uitbreiden van technische opleidingen en universiteiten in het belang voor continuïteit en de toekomstbestendigheid van ons land. Hieronder enkele passages uit het artikel. De volledige tekst kunt u vinden op LinkedIn

Twee weken geleden heeft ons kabinet het moedige besluit genomen om de gaskraan definitief dicht te draaien. De gasbaten zijn echter een van de belangrijkste financiële pijlers onder onze sociale welvaartstaat. Het is minder duidelijk hoe wij dit verlies gaan compenseren. We zullen miljarden nieuwe economische toegevoegde waarde moeten creëren om ons welvaartsniveau te handhaven.

...

Wij leven in een verandering van een tijdperk. Technologie en data science (waar onder artificial intelligence) nemen een centrale plaats in om de noodzakelijk maatschappelijke transformaties mogelijk te maken en nieuwe economische waarde en banen te creëren, kortom om onze welvaart op houdbare wijze te borgen. Niet slechts in de wereld waar wij van oudsher veel technologie aantreffen zoals de industrie, maar ook in het financiële domein (financiële instellingen zijn nu in wezen technologiebedrijven met een bank licentie), het sociale, het geestelijke, de zorg, het onderwijs, en in toenemende mate onder andere de juridische, de tot nu toe typische alfa-domeinen.

....

De alarmbellen moeten afgaan. Inmiddels heeft 60% van de sector problemen om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen. De OECD positioneert Nederland  met slechts 10% onder aan lijstjes van de aantallen ‘harde bèta’s. Daar komt de behoefte van data-science en IT geschoolden nog bij. Door Smart Industry zijn tot 2030 120000 extra medewerkers nodig zijn in de technologische industrie. Tenslotte zoeken, en dat is waarschijnlijk een sterk onderschatte trend, niet alleen het bedrijfsleven maar alle, ook maatschappelijke, instellingen naarstig naar technisch en bèta geschoolden. En dit zal alleen maar toenemen. Op alle niveau’s: ‘knappe koppen én gouden handjes’.

.....

Het thema is veel groter dan incidentele verhogingen. Het uitbreiden en beschikbaar maken van middelen voor de technische universiteiten en opleidingen, is van immens belang voor continuïteit en de toekomstbestendigheid van ons land. Dus niet slechts voor het bedrijfsleven. Het gaat om de welvaart van onze kinderen en kinds kinderen.