De Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo maken ambitie waar

9 april 2018

In 2017 is een 'tweede generatie' van 13 Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo voor een laatste keer geëvalueerd door expert-/auditcommissie onder leiding van Piet van Staalduinen in opdracht van het PBT. De commissie redeneert in deze analyse door op eerdere bevindingen en conclusies: hoe is verder gewerkt aan de verduurzaming van de functionaliteit en positie van de Centra, waar liggen kansen om het potentieel van Centra te benutten en vergroten, en welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?

In 2016 hebben de eerste pilot-Centra een eindaudit gehad. Daarin was de vraag aan de orde: is het de Centra gelukt om de ambitie van een inhoudelijk en financieel duurzame publiek-private samenwerking waar te maken? Die eindevaluatie was destijds aanleiding voor een brede analyse van de ontwikkeling van het concept 'Centra' in mbo en hbo. De commissie concludeerde toen dat het concept 'Centra' in zijn uitwerking en toepassing als instrument voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs werkt en dat doorontwikkeling ervan mogelijk en nodig is.

In haar auditrapportage van 2017 komt de commissie tot de volgende conclusies:

  • De belangrijkste conclusie van de commissie is dat de centra de ambitie waarmaken om de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Via de centra is de kwaliteit van publiek-private samenwerking verhoogd, de dialoog is op een hoger niveau gebracht.
  • Met duidelijke resultaten op het gebied van inhoudelijke vernieuwing van het beroepsonderwijs: vanuit een aanvankelijk brede agenda hebben de centra zich steeds nadrukkelijker ontwikkeld naar kraamkamers voor nieuw onderwijs.
  • De huidige focus op onderwijsvernieuwing betekent tegelijkertijd dat ambities op het gebied van innovatie van de beroepspraktijk en met name Leven Lang Ontwikkelen in zijn algemeenheid nog beperkt uit de verf is gekomen. De next step is om vanuit de versterkte samenwerking hierop nieuwe rollen te ontwikkelen.

 

Commissie Staalduinen
Vanaf 2011 rapporteert de expert-/auditcommissie onder leiding van Piet van Staalduinen in opdracht van het PBT over de ontwikkeling van Centra voor innovatief vakmanschap (in het mbo) en Centres of expertise (in het hbo) die vanuit de sectorinvesteringsplannen hbo (2009) en mbo (2010) en het stimuleringsprogramma Toptechniek in bedrijf (2012) zijn gestimuleerd en ontwikkeld. De auditrapportage 2017 van de commissie is de laatste rapportage.

- Auditrapportage Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo 2017