Codestarter en CoderDojo leren nog meer kinderen programmeren

30 april 2018

Codestarter geeft in 2018 een financiële impuls aan de activiteiten van CoderDojo om zo nog meer kinderen op een laagdrempelige manier te leren programmeren. Programmeren is tegenwoordig net zo belangrijk als taal, rekenen en Engels. CoderDojo legt een infrastructuur neer met handvatten voor Dojo’s in heel Nederland zodat ze snel op kunnen starten en zich kunnen ontwikkelen. Bij een Dojo leren kinderen tussen de 5 en 17 jaar onder andere programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen en games te maken. Codestarter is een initiatief van NEMO Science Museum en PBT en wordt mogelijk gemaakt door Google.

Vanuit de gedeelde doelstelling om zoveel mogelijk kinderen te leren programmeren, wisten Codestarter en CoderDojo elkaar de afgelopen jaren al goed te vinden. De samenwerking richtte zich voornamelijk op kennisdeling, maar wordt uitgebreid met financiële steun en de organisatie van evenementen voor kinderen. Zo vindt op zaterdag 2 juni in NEMO Science Museum het Codestarter evenement plaats, waar 400 kinderen zullen deelnemen aan gratis workshops over programmeren en coderen.
 
“Kinderen moeten leren om zich digitaal veiliger en creatief te bewegen", aldus Chris Vermeulen van CoderDojo. "Techniek is tegenwoordig een soort zwarte doos geworden. Doordat alle techniek die we gebruiken al volledig is uitgedacht, weten nog maar weinig mensen wat er zich áchter de schermen afspeelt. Daarnaast is programmeren ook vooral heel erg leuk! Het nodigt uit tot creatief denken en systematisch problemen oplossen. De bijdrage van Codestarter stelt ons in staat om nog meer jongeren op een speelse manier voor te bereiden op een toekomst waarin digitale systemen een steeds grotere rol gaan spelen.”