Banenmotor innovatieve Topsectoren vergt learning communities

27 juni 2017

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2021’. Deze vier publicaties werden door Anka Mulder, lid college van bestuur van de TU Delft tijdens de landelijke Jaarconferentie Techniekpact op 26 juni 2017 namens alle Topsectoren overhandigd aan Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken.

In de vier rapporten over een leven lang ontwikkelen stellen de Topsectoren dat publiek-private samenwerkingen moeten door ontwikkelen tot Learning Communities. Hierin gaan leren, werken en innoveren samen. Camps: "Learning Communities vestigen onze aandacht op drie vormen van leren en hun samenspel: de proactieve vorm waarbij het gaat om het creëren van nieuwe kennis voor nieuwe uitdagingen, en de voorwaardelijke en reactieve vormen, die zorgen voor instroom van werknemers en up-to-date kennis. Het geeft aan dat we buiten onze eigen muren moeten kijken om de juiste partners te vinden, om samen verder te leren."


Pilots
De opgedane ervaringen met een leven lang ontwikkelen in het algemeen én van twintig pilots specifiek werden onderzocht door een advies- en onderzoekscommissie van de Topsectoren. Dit deden zij samen met meer dan honderd publiek-private partijen. Deze pilots zijn regionale initiatieven die op vernieuwende wijze een leven lang ontwikkelen vormgeven. Hierin komen alle opleidingsniveaus (mbo, hbo en wo), de werkvloer van bedrijven en diverse sectoren aan bod. Aad Veenman, van de Topsector Logistiek, zegt hierover: ’Topsectoren zien in Learning Communities een instrument waarin werken, leren en innoveren verbonden zijn, en hiermee mensen te enthousiasmeren om hun kennis, vaardigheden en talent verder te ontwikkelen.’


Omslag in denken
Volgens de Topsectoren is de kern een omslag te maken in denken over ontwikkeling, innovatie en leerprocessen. ’Uiteindelijk is deze agenda rondom een leven lang ontwikkelen veel breder dan alleen de gezamenlijke topsectoren. Zowel landelijke als regionale partners  - onderzoek, onderwijs, overheden en bedrijfsleven -  hebben een rol om tot een doorbraak te komen’, aldus Veenman. De huidige en toekomstige uitdagingen als de energietransitie, tekorten in de zorg en digitalisering maken dat er nu actie moet worden ondernomen. Veenman: ‘Ik roep alle betrokkenen op om de passende bijdrage te leveren zodat bestaande, goede voorbeelden uit de praktijk bestendigd en breder ingevoerd kunnen worden.’


Actieagenda
De topsectoren geven de aftrap voor deze omslag met een actiegerichte agenda en roepen iedereen, regionale en landelijke partners,  op om samen de volgende stappen te zetten. Door op slimme manieren bestaande samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen, kennisdeling en benodigd onderzoek te organiseren. Tot slot door bestaande financieringsregelingen op creatieve manier geschikt te maken voor een leven lang ontwikkelen.


Film en downloads

Learning communities 2018-2020 – Onderzoeksrapport - Wat maakt dat het werkt 
Learning communities 2018-2020 – Onderzoeksagenda - Uitwerking van toekomstige onderzoeksvragen
Learning communities 2018-2020 – Investeringsagenda - Samen zetten we de volgende stap
Learning communities 2018-2020 – Pilotboekje – Leren door te doen: 20 initiatieven  

https://www.youtube.com/watch?v=vfDd2LxX0yA