Actueel

  • Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Op 1 november sloot de vooraanmelding voor de regeling Sterk techniekonderwijs. 87 regio’s verspreid over het land hebben zich aangemeld.

  • Het project Make IT Work van de Hogeschool van Amsterdam en ICT Nederland heeft vandaag uit handen van Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, de Pro-Motor award 2018 ontvangen. In ‘Make IT Work’ schoolt de hogeschool samen met bedrijven werknemers zonder tech-achtergrond om voor functies in IT op hbo-niveau.

  • Op 13, 14 en 15 november bezochten 1750 vmbo, havo en vwo leerlingen de Jet-Net & TechNet Career Days bij de TU Delft. Dit jaar was de Career Day voor het eerst ook toegankelijk voor vmbo-tl leerlingen uit het derde jaar.

  • Jonge talenten ontvingen op woensdag 14 november een ScienceMakers Award voor hun prestatie in wetenschap-, techniek- of maakwedstrijden.

  • De nieuwe Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 voor stimulering van publiek-private samenwerkingsverbanden in het mbo is gepubliceerd in de Staatscourant. Doel van de regeling is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

  • Acht samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven gericht op informatietechnologie, groen, zorg, bouw en infra, logistiek en horeca krijgen in totaal 7,8 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

  • Vandaag hebben CEO’s van Jet-Net & TechNet bedrijven de afspraak gemaakt met Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW, om regionaal een actieve bijdrage te leveren aan het versterken van het technisch vmbo.

  • Op 16, 17 en 18 oktober organiseert Jet-Net & TechNet in samenwerking met Techniekpact Twente de Careerday-on-Tour. Zestien regionale bedrijven openen hun deuren voor havo en vwo-leerlingen. 

  • Op dinsdag 9 oktober start van 9.00 tot 10.00 uur een nieuwe serie webinars Wetenschap & Techniek voor schoolleiders in het primair onderwijs. Meld u nu aan!

  • Op 10 september 2018 ontving PBT samen met het ministerie OCW een grote delegatie van de Korea Foundation for the Advancement of Science & Creativity (KOFAC). 

Pagina's